PMAR 3

PROGRAMAZIO LABURRAK

 PMAR 3
 ORDUAK/ASTEAN
HORAS/SEMANA
Esparru Zientifiko eta Matematikoa 7
Hizkuntzaren eta Gizartearen Esparrua 9
Gorputz Hezkuntza 2
Ingelesa 3
Proiektuak 3 3
Proiektuak 4 4
Balio Etikoak 1
Tutoretza 1
Guztira  30