PMAR 2

PROGRAMAZIO LABURRAK

 PMAR 2  ORDUAK/ASTEAN
HORAS/SEMANA
Esparru Zientifiko eta Matematikoa 7
Hizkuntzaren eta Gizartearen Esparrua 9
Proiektuak 1 3
Proiektuak 2 3
Gorputz Hezkuntza 2
Ingelesa 3
Balio Etikoak 2
Tutoretza 1
Guztira  30