PCA

PROGRAMAZIO LABURTUAK

PCA  ORDUAK/ASTEAN
HORAS/SEMANA
Esparru Praktikoa
Esparru Zientifiko eta Matematikoa
Gizarte eta Hizkuntza Esparrua
Gorputz Hezkuntza 2
Balio Etikoak 2
Tutoretza 1
Guztira  30