BATX 2

PROGRAMACIONES RESUMIDAS

 BATX 2 / BACH 2  ORDUAK/ASTEAN
HORAS/SEMANA
Euskal Hizkuntza eta Literatura II 4
Espainiako Historia 3
Gaztelania eta Literatura II 4
Ingelesa II 3
IKTC II / Jarduera Fisikoa eta Osasuna / PsikologiaFrantsesa II 4
ZIENTZIAK
ZIENTZIAK ETA INGENIARITZA ETA TEKNOLOGIA
OSASUN ZIENTZIAK
– Matematika II – Matematika II 4
– Fisika – Kimika 4
– Marrazketa Teknikoa II – Biologia 4
Guztira  34