BATX 2

ZIENTZIAK
ZIENTZIAK ETA INGENIARITZA ETA TEKNOLOGIA
OSASUN ZIENTZIAK
– Matematika II – Matematika II 4
– Fisika – Kimika 4
– Marrazketa Teknikoa II – Biologia 4
Guztira  34