BATX 1

PROGRAMAZIO LABURRAK

 BATX 1 / BACH 1  ORDUAK/ASTEAN
HORAS/SEMANA
Euskal hizkuntza eta Literatura I 4
Filosofia 3
Gaztelania eta Literatura I 3
Gorputz Hezkuntza 2
Ingelesa I 3
Euskara C1 helburu / IKT I 3
ZIENTZIAK
ZIENTZIAK ETA INGENIARITZA ETA TEKNOLOGIA
OSASUN ZIENTZIAK
– Matematika I – Matematika I 4
– Fisika eta Kimika – Fisika eta Kimika 4
– Marrazketa Teknikoa I – Biologia eta Geologia 4
Guztira  34