Return to Ikasketa eskaintza

D Eredua

DBH:

 

DBH 1

DBHko 1. MAILA

(DERRIGORREZKO IKASGAIAK)

DBHko 1. MAILA

(AUKERAKO IKASGAIAK)

Gizarte Zientziak.

 Frantsesa.


 Oinarrizko matematika.


 Sormen litararioa .


 

*Frantsesa hartuz gero DBH osoan hautazko hau aukeratu beharko da

*Oinarrizko Matematika: arlo horretan zailtasunak dituztenek hartu beharko dute

*Sormen Literarioa: Hizkuntzan ongi moldatzen direnentzat

Euskal Hizkuntza eta Literatura

Gaztelania eta Literatura

Ingelesa

Matematika

Gorputz Heziketa

Natur Zientziak

Musika

Teknologia

HIZKUNTZ EREDUA

 D hizkuntz eredua (Euskera)

 Erlijioa Hezkuntza Arreta

 


 

 

DBH 2

DBHko 2. MAILA

(DERRIGORREZKO IKASGAIAK)

DBHko 2. MAILA

(AUKERAKO IKASGAIAK)

Gizarte Zientziak.

 Frantsesa.


 Matematika sakontzen.


 Oinarrizko hizkuntz trebetasunak


 

.* Iaz Frantsesa egin bazenuen, aurten ere hartu behar duzu

* Matematika Sakontzen: arlo horretan ongi dabilenak hartu beharko du.

* Hizkuntz Trebetasunak: Hizkuntzan premia duenak hartu beharko du.

Euskal Hizkuntza eta Literatura

Gaztelania eta Literatura

Ingelesa

Matematika

Gorputz Hezkuntza

Natur Zientziak

Plastika eta Ikus-Hezkuntza

HIZKUNTZ EREDUA

Teknologia

 D hizkuntz eredua (euskara)

 Erlijioa HA

 


 

DBH 3

DBHko 3. MAILA

(DERRIGORREZKO IKASGAIAK)

DBHko 3. MAILA

(AUKERAKO IKASGAIAK)

Gizarte Zientziak.

Frantsesa


Teknologia


Kultura klasikoa


 

* Iaz Frantsesa egin bazenuen, aurten ere hartu behar duzu

Euskal Hizkuntza eta Literatura

Gaztelania eta Literatura

Ingelesa

Matematika

Gorputz Hezkuntza

Natur Zientziak

Plastika eta Ikus-Hezkuntza

HIZKUNTZ EREDUA

MusikaHerritartasunerako eta giza eskubideetarako hezkuntza.

D hizkuntz eredua (euskara)

Erlijioa HA

 


 

DBH 4

DBHko 4. maila (DERRIGORREZKO IKASGAIAK)

Gizarte Zientziak, Euskal Hizkuntza eta Literatura, Hezkuntza Hiritar-Etikoa, Gaztelania eta literatura, Ingelesa, Matematika, Gorputz Heziketa, Erlijioa HA

DBHko 4. maila (AUKERABIDEKO IKASGAIAK)

HAUTATU AUKERABIDE BAKAR BAT BEHEKO HIRUREN ARTEAN,

 A AUKERABIDEA: Fisika eta Kimika; Biologia eta Geologia; Matematika B
 B AUKERABIDEA: Latina;Info rmatika; Matematika B
 C AUKERABIDEA: Teknologia; Plastika; Matematika A

DBHko 4. maila (AUKERAKO IKASGAIAK)

Idatzi 1 eta 2 lehentasunen arabera. Ez ezazu berriro ere markatu aurreko atalean aukeratutako irakasgairik

Latina                     Frantsesa  Informatika      Plastika

Musika           Teknologia

* (Iaz Frantsesa egin bazenuen, aurten ere hartu behar duzu)

HIZKUNTZ EREDUA

 D hizkuntz eredua (euskara)

 


 

BATXILERGOA:

 

BATX1

IKASGAI KOMUNAK

Euskal Hizkuntza eta Literatura, Gaztelania eta Literatura, Ingelesa I, Filosofia eta Hiritartasuna, Gorputz hezkuntza, Mundu Garaikideko Zientziak

Erlijioa 

HA 

BEHEKO BI MODALITATETATIK, BAT AUKERATU:

 Zientziak eta Teknologia

 Giza eta Gizarte Zientziak

Zientziak eta Ingenieritza

 • Matematika I
 • Fisika eta Kimika
 • Bio-Geo
 • Marrazketa Teknikoa I
Teknologikoa

 • Matematika I
 • Fisika eta Kimika
 • Industri Teknologia I
 • Marrazketa Teknikoa I
Giza Zientziak

  • M.G. Historia
  • Latina I
  • Mat. Aplik / Grekera
Gizarte Zientziak

 • M.G. Historia
 • Mat. Aplik I
 • Ekonomia I
 Komunikazio eta Informazio Teknologiak


Frantsesa


Nafarroaren Geografia eta Historia.


 Musikaren Historia.

 Osasun Zientziak

 • Matematika I

 • Fisika eta Kimika

 • Bio-Geo

Oharrak:

 1. Frantsesa aukeratuz gero, heldu den urtean ere hautatu beharko da.
 Frantsesa


Komunikazio eta Informazio Teknologiak.


Laborategiko Teknikak.

 


 

 

BATX 2

IKASGAI KOMUNAK

Euskal Hizkuntza eta Literatura, Gaztelania eta Literatura, Ingelesa II, Filosofiaren Historia, Espainiako HistoriaBEHEKO BI MODALITATETATIK, BAT AUKERATU:

 Zientziak eta Teknologia

 Giza eta Gizarte Zientziak

Zientziak eta Ingenieritza

 • Matematika II
 • Fisika
 • Kimika
 • Marrazketa II
Teknologikoa I

 • Elektroteknia
 • Industria Teknologia II
 • Marrazketa II
 • Mekanika
Giza Zientziak

  • Artearen Historia
  • Latina II
  • Mat. Aplik II/ Grekera
Gizarte Zientziak

 • Geografia
 • Mat. Aplik II
 • Ekonomia II
Frantsesa


Geografia


Literatura Unibertsala

Frantsesa


 Artearen Historia


Lit. Unibertsala

 Osasun Zientziak

 • Biologia
 • Kimika
 • Matematika II
Teknologikoa II

 • Matematika II
 • Fisika
 • Marrazketa II
 • Industria Teknologia II
Oharrak:

 1. 1go mailan Frantsesa hartu dutenek soilik hartu ahal izango dute.
 2. 1go mailan Teknologikoa egin dutenek bi aukera dute: Teknologikoa I edo Teknologikoa II.
 Frantsesa


Lur eta Inguru Zientziak


Fisika

CEP

CURRICULUM EGOKITUTAKO PROGRAMAK   Definizioa / Zer da:   DBHko lehen zikloan aniztasunari erantzuteko berariazko programa bat da; bereziki, portaera nahasketak eta moldatzeko ezintasunak dituzten ikasleen beharrak erantzuteko. Programaren helburua ikasle horien egokitze arazoa bideratzea da ikasketa prozesuan aurrera egin dezaten, edo DBHko berariazko hezkuntza neurri batean edota oinarrizko lanbide formazio baten ildoan.   Nortzuk …

PMAR

Definizioa   DBHko 3. eta 4. mailako ikasleen aniztasunari erantzuteko hezkuntza neurri bat da.  Ikasketetan zailtasunak dituzten ikasle horien beharrak artatzeko ohiko hezkuntza antolaketa eta laguntza neurriak aski ez direnean proposatzen da. Programa honen helburua ikasle hauen oinarrizko gaitasunak garatu eta DBHko Titulua lortzea da.  Horretarako, ezaugarri berezi batzuk ditu: ikasle talde txikia, ikasgai gutxiago …