Return to Ikasketa eskaintza

A Eredua

ESO:

 1º ESO:

1º ESO(ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 1º ESO(ASIGNATURA OPTATIVA)
Ciencias Sociales  Francés
Lengua y Literatura Vasca   Creación Literaria
Lengua Castellana y Literatura   Matemáticas básicas
Inglés *Matemáticas Básicas: elegirán los que tengan dificultades en esa asignatura.


*Creación Literaria: elegirán los que se manejen bien en Lengua.


* Si optas por francés deberás cursarla a lo largo de toda la etapa de la ESO

Matemáticas
Educación Física
Ciencias de la Naturaleza
Música
Tecnología  MODELO LINGÜÍSTICO
  Religión        Atención Educativa   modelo A (castellano)

 


 

 

2º ESO:

2º ESO(ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 2º ESO(ASIGNATURAS OPTATIVAS)
Ciencias Sociales  Ampliación de Matemáticaso


  Habilidades lingüísticas básicas


  Francés.


* Los que han cursado Francés en primero deberán cursarlo en segundo.

* Ampliación de matemáticas: elegirá quien vaya bien en esa asignatura.

* Habilidades lingüísticas básicas: elegirá quien tenga dificultades en la asignatura de lengua.

Lengua y Literatura Vasca
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Matemáticas
Educación Física
Ciencias de la Naturaleza
Educación Plástica y Visual   MODELO LINGÜÍSTICO
Tecnología   modelo A (castellano)
           Religión               AE

 


 

  3º ESO:

3º ESO(ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 3º ESO(ASIGNATURAS OPTATIVAS)
Ciencias Sociales   Tecnología
Lengua y Literatura Vasca   Cultura Clásica
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos   Francés
Lengua Castellana y Literatura * Si optaste por Francés, deberás cursarlo obligatoriamente durante el resto de la etapa.
Inglés
Matemáticas
Educación Física
Ciencias de la Naturaleza
Educación Plástica y Visual  
Música   MODELO LINGÜÍSTICO
 Religióno        Atención Educativa   modelo A (castellano)

 


 

 

  4º ESO:

4º ESO (ASIGNATURAS OBLIGATORIAS)
Ciencias Sociales, Lengua y Literatura Vasca, Educación Ético-cívica , Lengua castellana y literatura, Inglés, Matemáticas, Educación Física,  Religión         AE
4º ESO (ASIGNATURAS de OPCIÓN) 
  OPCIÓN A: Física y Química ; Biología y Geología ; Matemáticas B
  OPCIÓN B: Latín ; Informática; Matemáticas B
  OPCIÓN C:   Tecnología ;   Plástica; Matemáticas A
4º ESO (ASIGNATURAS OPTATIVAS)Marca 1 y 2 según prioridades. No vuelvas a marcar ninguna elegida en el apartado anterior.
  Francéso               Latín   Informática            Plástica   Música            Tecnología
* (Si optaste por francés, este año también debes cursarlo)
  MODELO LINGÜÍSTICO
  Modelo A (castellano)

 


 

BACHILLERATO:

 

 BACH1:

ASIGNATURAS COMUNES

Lengua Vasca y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, Inglés I, Filosofía y Educación para la Ciudadanía Educación Física, Ciencias del Mundo Contemporáneo

Religión

Atención Educativa

ELIGE UNA DE LAS DOS OPCIONES:

  Ciencias y Tecnología

  Humanidades y Ciencias Sociales

   Ciencias e ingeniería

 • Matemáticas I
 • Física y Química
 • Bio-Geo
 • Dibujo Técnico
  Humanidades

  • Historia del M.C.
  • Mat. Aplic I
  • Latín I
  Ciencias Sociales

 • Historia del M.C
 • Mat. Aplic I
 • Economía I
  Francés


  Tecnologías de la Información y la Comunicación.

  Ciencias de la Salud

 • Matemáticas I
 • Física y Química
 • Bio-Geo

Nota:

  • Si se opta por Francés, el curso siguiente también se deberá cursar.
  Francés


  Tecnologías de la Información y la Comunicación

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 BACH2:

MATERIAS COMUNES
Lengua y Literatura Vasca, Lengua Castellana y Literatura, Inglés II, Historia de la Filosofía, Historia de España
ELIGE UNA DE ESTAS DOS MODALIDADES
  Ciencias y Tecnología   Humanidades y Ciencias Sociales
  Ciencias e ingeniería

 • Matemáticas II
 • Física
 • Química
 • Dibujo II

 

oCiencias Sociales

 • Geografía
 • Aplic II
 • Economía II
 Francés


 Historia del arte


 Literatura Universal

  Ciencias de la Salud

 • Biología
 • Química
 • Matemáticas II

 

Notas:

 1. SOLO los alumnos que hayan cursado Francés en 1º de bachillerato podrán cursarlo en segundo..

 

  Francés


  Física

 

CBU

CURRICULUM BEREZIKO UNITATEA   Zer den:   Curriculum Bereziko Unitateak DBHko ikastetxeetan ezgaitasun psikikoa dituzten ikasleak artatzeko gelak dira. Talde txikietan egoten dira (3-7 ikasle), banakako arreta jasotzen dute eta DBHko eskolaldi osoan jasotzen dute hezkuntza erantzun hau.   Nortzuk joan daitezke:   Ikasleek ezaugarri hauek bete behar dituzte: Adimen urritasunarekin lotura duten heziketa premi …

CEP

CURRICULUM EGOKITUTAKO PROGRAMAK   Definizioa / Zer da:   DBHko lehen zikloan aniztasunari erantzuteko berariazko programa bat da; bereziki, portaera nahasketak eta moldatzeko ezintasunak dituzten ikasleen beharrak erantzuteko. Programaren helburua ikasle horien egokitze arazoa bideratzea da ikasketa prozesuan aurrera egin dezaten, edo DBHko berariazko hezkuntza neurri batean edota oinarrizko lanbide formazio baten ildoan.   Nortzuk …